PALVELUT

RAKENNUSSUUNNITTELU

Rakennussuunnittelu eli arkkitehtisuunnittelu tähtää rakennusvalvonnalle toimitettaviin lupakuviin. Asialliset ja mittatarkat kuvat helpottavat projektin jatkosuunnittelua ja töitä itse työmaalla. Pääpiirustukset laadimme nykyaikaisella 3D -ohjelmistolla, jolloin rakennuksen "todellisuus" hahmottuu paremmin. Mallista voidaan luoda 3D -pdf, jota asiakkaan on mahdollista pyörittää omalla koneellaan ja mallista saadaan myös valokuvamaisia kuvia myyntiesitteeseen tai muuhun tarkoitukseen.

Rakennussuunnittelussa on hyvä olla mukana myös rakennesuunnittelija, joka osaa sanoa onko suunnitellut rakenteet toteutettavissa. Tämä tulee meiltä samassa paketissa.

Yrityksellä on yhteistyöyrityksenä arkkitehtitoimisto, joten projektiisi on mahdollisuus saada myös arkkitehdin näkökulmaa.

RAKENNESUUNNITTELU

RAKENNEPIIRUSTUKSET

Rakennesuunnittelu on erittäin tärkeä osa rakennusprojektia. Kunnollisella suunnittelulla vältät useita virheitä ja säästät kustannuksissa. Rakennesuunnittelu tulee tehdä ennen töiden aloittamista tontilla, jolloin säästytään virheiltä ja ylimääräisiltä yllätyksiltä. Haastavat rakenteet voidaan mallintaa 3-ulotteisena, jolloin niiden hahmottaminen on helpompaa. Ennen rakennesuunnittelua tarvitset myös rakennussuunnittelun eli pääpiirustukset. Meiltä saat myös tämän palvelun.

MITOITUKSET

Meiltä saat myös halutessasi mitoituksia tai tietyn rakenteen kapasiteetin laskennan. Jos tarvitset tiedon jonkin rakenteen kestävyydestä tehdessäsi muutostöitä tmv., laskemme nopeasti nykyaikaisilla ohjelmilla onko muutostyö mahdollista toteuttaa. Näin säästytään ikäviltä yllätyksiltä. Ota yhteyttä ja kysy tarjousta talosi rakenteiden suunnittelusta.

3D -MALLINNUS

3D -mallinnus on nykypäivänä ilmiömäinen tapa tehdä laadukkaat valokuvamaiset kuvat myyntiesitteeseen tai vain itselle varmistukseksi rakennuksen ulkonäöstä. Rakennussuunnittelun teemme 3D ohjelmalla, joten karkean 3D -mallin saamme jokaisesta kohteesta. Käytössämme on myös renderöintiohjelma, jolla 3D -mallit nousevat aivan uudelle tasolle. Ohjelmalla saadaan laadukkaampia kuvia ja myös ympäristöt rakennettua, jolloin kokonaiskuvasta saadaan luonnollisempi.

Jokaisesta suunnittelemastamme kohteesta saat myös 3D -mallin, jota voi pyörittää ja tarkastella omalla koneellasi Adobe Reader -ohjelmalla. Kyseessä on karkea malli, joka tehdään jokaisesta rakennussuunnittelukohteesta. Kauttamme saat myös maisemoidut mallit ja myyntikuvat, jotka ovat pitemmälle vietyjä ja laadukkaampia.

Ota yhteyttä, jos tarvitset 3D-mallinnusta.

NAVETTARAKENTAMINEN

Maatalouden rakentaminen on ollut yrityksen historiassa alussa merkittävä tekijä. Avustavana suunnittelijana yrityksen alkutaipaleella maatalouden rakennukset olivat merkittävä työllistäjä. Samoin jo opiskeluaikana avustin navetoiden yms. toiminnallisessa ja pääpiirustusten suunnittelussa.

Pitkän asuntorakentamisen parissa vietetyn ajan jälkeen on taas tullut kohteita maatalouden parista ja mielenkiinto näitä kohtaan on edelleen säilynyt. Myös nuoruuden kesätyöt maataloudessa on luoneet mieluisan suhteen suomalaiseen maaseutuun.

Tarvitpa maatalouden kohteeseesi pää- tai rakennesuunnittelua, niin ota yhteyttä!

F.A.Q.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Rakennussuunnittelussa suunnitellaan rakennuksen ulkomuoto ja -näkö, pohjapiirustukset, sijoittelu tontille jne. Rakennussuunnittelu tuottaa piirustukset, joilla haetaan rakennuslupa. 

 

Rakennesuunnittelu tapahtuu rakennusluvan saamisen jälkeen ja suunnittelussa mitoitetaan kantavat rakenteet, perustukset sekä yksityiskohdat, jotka vaikuttavat rakennuksen lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen. Rakennesuunnittelun tuottamilla piirustuksilla rakennuksen rakentaminen onnistuu ja helpottuu työmaalla.

Rakennussuunnittelu sisältää yleensä pohjapiirustukset, yleisleikkauksen, julkisivupiirustukset ja asemapiirustuksen. Joissain tapauksissa tarvitaan myös valokuvamaisia näkymäkuvia, maisemaan sijoittelua tmv. 

Rakennesuunnittelu saattaa sisältää hyvinkin erilaisia sisältökokonaisuuksia rakennuksen ominaisuuksista riippuen. Pääpiirteissään tasokuvat yläpohja-, välipohja- ja perustustasosta. Tasokuvien lisäksi detaljipiirustukset tarvittavista yksityiskohdista sekä rakennelaskelmat.

Hinta määräytyy niin rakennus- kuin rakennesuunnittelussa yleensä rakennuksen laajuuden ja monimutkaisuuden kautta. Yleisesti ottaen mitä monimutkaisempi rakennus sitä arvokkaampi suunnittelu.

Scroll to Top